dinsdag 19 april 2016

Week 3

Voor week 3 stond het gesprek met de Q-Factory op de planning. Vóór deze meeting hebben we punten opgeschreven die we wilden bespreken met Max en Edwin. Veel van deze punten kwamen voort uit de meeting met Ton in week 2. In de meeting met Max en Edwin werd de briefing van de Q-Factory aan ons verteld. Veel informatie wisten we al van Ton, maar de kennismaking was goed en zowel vanuit de Q-Factory als vanuit ons was er vertrouwen om te gaan werken aan het publieksonderzoek. We kregen tot slot nog een rondleiding door de Q-Factory zodat we een goed beeld hadden van de locatie en het pand. De punten uit de meeting en de informatie die we kregen gaan we gebruiken om de debrief op te stellen in week 4.

Week 2

In week 2 hebben we veel voorbereidende colleges gekregen over de verschillende opdrachten die we moeten maken voor dit project en hadden we onze eerste meeting met Ton deze week waarin hij ons precies vertelde wat Q Factory van ons verwacht. Vervolgens hebben we research gedaan naar Q-Factory om een beter beeld te krijgen van de activiteiten en de organisatie van het poppodium. Dit zorgde voor een duidelijk beeld van de Q-Factory waardoor we ons beter konden voorbereiden op de meeting met Max en Edwin die we hebben gepland voor week 3.

Week 1

We kwamen als groep voor het eerst bij elkaar, en hebben besproken wat we van elkaar en wat we van het project verwachten. We kwamen tot de conclusie dat we op zijn minst een 7,5 willen halen voor het geheel. Ook kwamen we erachter dat we allemaal vrij veel te doen hebben naast school. School moet niet ten koste gaan van deze taken, en deze taken moeten niet ten koste gaan van school. We hebben een teamovereenkomst opgesteld, en daarin duidelijke afspraken gemaakt. Te laat komen mag alleen wanneer dit van tevoren gemeld wordt, evenals eventuele afwezigheid. Wanneer een teamlid zich niet aan deze regels houdt, moet er koffie worden gehaald voor de gehele groep. Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, zullen er gepaste maatregelen plaatsvinden. Verder hebben we de teamrollen verdeeld, om zo op een zo efficiënt mogelijke manier samen te werken.